Me päästame Interneti siiski!

Suur tänu kõigile, kes aitasid kaasa teadlikkuse tõstmise kampaaniale Euroopa Liidu autoriõiguse direktiivi teemal — olgu siis sellest kirjutades, rääkides sellest oma sõprade ja vanaemaga, osaledes meie meeleavaldusel — või mingil hoopis muul moel!

Kuigi eilne hääletus Euroopa Parlamendis kinnitas direktiivi koos kohustusega ka meie netiettevõtetele ühendada oma platvormid üleeuroopalise masintsensuuri võrgustikku, siiski pole see veel lõpp. Euroopa pole allutatud masintsensuurile enne, kui end buudib üles esimene tsensuurimasin ja kui saab trahvi või kahjunõude esimene platvorm, mis tsensuurimasina puudumise tõttu ei suuda muudetud vastutuse nõudeid täita.

Sisuliselt on Euroopa Parlament end hääletanud õiguslikku limbosse, sest direktiivis nõutud masintsensuur riivab Euroopa Liidu enda õigusekspertide ja -institutsioonide hinnangul tugevalt põhiõigusi nagu väljendusvabadus ja ettevõtlusvabadus. See tähendab, et direktiiv pole praktikas kuigi hästi jõustatav ning juba enne selle kohalikesse seadusse kirjutamist võib oodata kohtuasju selle Euroopa õigusele vastavuse teemal.

Lühidalt öeldes — tsensuurimasinate nn rakendusaktide vastuvõtmisega tekib eeldatavasti tõsiseid raskusi.

Mida edasi teha?

Ees seisab autoriõiguse direktiivi kinnitamine Euroopa Liidu Nõukogus 15. aprillil, mis tõenäoliselt kujuneb formaalseks, kui selle vastu pole mõni Euroopa Liidu suurriikidest. Kui direktiivi jõustumist hiljem ei takista ELi liikmesriikide, ettevõtete ja kodanike algatatavad kohtuasjad, jääb liikmesriikidele selle ülevõtmiseks kohalikesse seadustesse tavapäraselt kaks aastat. Kuna autoriõiguse direktiiv võtab kasutusele mitmed õigusmõisted, mille sisu tekstis olulisel määral ei avata, sõltuvad uute reeglite praktilised tagajärjed suurel määral liikmesriikide seadusandjatest, Eesti puhul Riigikogu ametisse astuvast koosseisust ning ka järgnevate aastate vältel valitsusse kuuluvaist justiitsministreist.

Kutsume omalt poolt üles Eesti netiettevõtjaid ja platvorme tutvuma muutustega platvormi vastutuse põhimõttes, selle tagajärgedega veebiteenuste jaoks ja aegsasti olema valmis esitama oma ettepanekuid direktiivi halbade tagajärgede minimeerimiseks muudetud vastutuspõhimõtete jõustamisel.

Netikasutajatel soovitame allkirjastada pöördumise Riigikogule, mille eesmärk on panna valitsus kinni pidama Euroopa Nõukogu vastuvõetud netikasutajate õiguste soovitustest, mida Eesti seadusandja peab käsitlema Euroopa Liidu ning kohaliku õiguse allikana:

Nõuame vaba Internetti ja digiõigusi!

Euroopa Liidu õigusloome suunda on Eesti elanikel võimalik aga kujundada juba 26. mail toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel, selgitades oma esindajatele ning kandidaatidele vajadust seista meie ühise vabaduse eest ühtviisi nii Internetis kui ka väljaspool.

Ja kõige lõpuks — soovitame tulevikule mõteldes liituda mõne enda huve kaitsva kodanikuühendusega, olgu selleks siis Internet Society Estonia, Wikimedia Eesti, Open Knowledge Estonia või mõni ettevõtete ühendus. Isegi kui sa ise ei jõua organisatsiooni tegevuses püsivalt kaasa lüüa, siis ka väike panus aitab motiveerida neid, kellel on olemas tahe ning oskused!

Valik meediakajastust