Nuhkimishaav sõnavabaduse südames

Saatsime seadusandjale meeldetuletuse, et kõigi netikasutajate kriminaliseerimine ei vasta tänapäeva infoühiskonna digiõiguste standarditele. Sideseansside metaandmete valimatust kogumisest on viimane aeg loobuda, sest see mõjub hävitavalt sõna- ja mõttevabadusele. Võta ühendust riigikogu liikmega ja aita meil lõpetada eraelu puutumatust riivav metaandmetes tuhnimine!

Riigikogule on esitatud eelnõu 301 SE, millega plaanitakse viia elektroonilise side seadus kooskõlla Euroopa Liidu sideteenuseid puudutavate direktiividega. Unustatakse aga taas kord, et sideseansside metaandmete kogumiseks kohustanud direktiiv on eraelu puutumatuse ülemäärase riive tõttu tühistatud juba 2014. aastal. Saatsime seadusandjale meeldetuletuse, et 2007. aastal andmesäilituse direktiivist tulenevalt seadusse kirjutatud sätetest on viimane aeg loobuda, sest need kahjustavad Eesti majanduskeskkonda, sj iseäranis IT-ettevõtlust, aga ka mainet e-riigina üldiselt.

Sideseansside metaandmete selline kogumine oli vajalik telefonikeskjaamade ajastul klientidele kõneaja- ja tüübi alusel arvete esitamiseks, kuid seansiandmete kogumise kohustus Interneti teenusepakkujatele puhul täidab ainult jälitustegevuse eesmärki. Andmeid kogutakse ja säilitatakse aastaks ajaks valimatult kõigi netikasutajate kõigi sideseansside kohta.

Kuna Euroopa Kohtu hinnangul on sellisel määral eraellu tungivad meetmed õigustatud üksnes raskete kuritegude uurimisel konkreetse kahtlustuse korral, siis tähendab see, et Eesti õiguskeskkond võrdsustab iga netikasutaja kahtlusalusega raskes kuriteos pelgalt Internetti sisselogimise fakti põhjal.

Internet on muutunud paarikümne aastaga meie kõigi igapäevaelu vältimatuks osaks ja seda ei kasuta enam ammu vaid tehnoloogiaentusiastid, vaid kogu ühiskond sülelastest raukadeni. Internet pole enam ka suletud arvutitesse, vaid saadab meid kõikvõimalikes seadmetes, autodes, nutikodudes jne. Internetti ei kasuta me mitte ainult suhtluseks, vaid ka oma isikliku elu korraldamiseks nutifonide, nutikellade jm seadmete ning nendes leiduvate äppidega.

Olukord, kus Interneti kasutamine on sellisel määral kriminaliseeritud, tuleb viivitamatult lõpetada, sest sideseansside metaandmete valimatu kogumine ja säilitamine on ohuks nii sõnavabadusele kui selle eelduseks olevale mõttevabadusele.

Eraelu puutumatust riivava seansiandmete kogumise eemaldamist seadusest on aastate jooksul nõudnud Inimõiguste Keskus, advokatuuri esindajad Carri Ginter ja Kätlin Sehver, Euroopa Kohtu endine kohtunik Uno Lõhmus, vandeadvokaat Karmen Turk ja digiõiguste organisatsioonide esindajad. Märtsi alguses tegi Euroopa Kohus Riigikohtu palvel eelotsuse sideseansside metaandmete säilitamise ja kasutamise kohta Eestis ning see on toonud teema uuesti valgusvihku.

Mida saad teha sina?

Riigikogus tuleb eelnõu arutluse alla sel kolmapäeval 24. märtsil 2021. Võta ühendust valitud riigikoguliikmega ning nõua talt, et eraelu puutumatust riivav metaandmete kogumine ja säilitamine tühistataks elektroonilise side seaduse Euroopa Liidu direktiividega kooskõlla viimise käigus.

Kui sul on tekkinud küsimusi, siis arutame eelnõu menetluse käiku ja edasisi plaane reedel 26. märtsil kl 14 digiõiguste töötoas. Asjade edasise käiguga kursis olemiseks jälgi meie sotsmeediakanaleid ja metaandmete kogumise tühistamist nõudvat kampaanialehte!