Netikogukond on surnud, elagu netikogukond!

Ühe asja lõpp on teise algus. Domeenireformi ja ACTA liinil tegutsenud MTÜ Eesti Interneti Kogukond (EIK) täitis rahvusvahelise Internet Society (ISOC) kohaliku esinduse rolli veebruarist 2013, kuid suhtlus netikasutajate üleilmse organisatsiooniga jäi soiku ning 2017. aastal võtsid Henrik Aavik, Märt Põder ja Günter Kits suhtlemisel initsiatiivi enda peale.

Läbirääkimiste tulemusel varjusurmas olnud MTÜ EIK juhtkonnaga ning ISOC rahvusvahelise peakontoriga jõuti arusaamisele, et otstarbekam on Gordioni sõlm läbi raiuda ning eelmise põlvkonna MTÜ põhikirja uuendamine jmt juriidiliselt kaelamurdvad protseduurid sinnapaika jätta. Sellest tõdemusest sündis 23. oktoobril 2017 organisatsioon ametliku nimega MTÜ Internet Society Estonia (ISOC-EE), mille ainsaks põhikirjaliseks eesmärgiks on “esindada Eesti interneti­kasutajaid nende ühiste huvide kaitsel suhtluses kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil”.

Kogukond kasvas välja 2010. aasta domeenireformi aruteludest, viis läbi ACTA vastased protestid ning aitas kaasa avaandmete muudatuste sisseviimisele Avaliku teabe seadusse. Vt ajaloolist veebi Interneti arhiivist.

Sellega sai läbi järjekordne etapp Eesti netikogukonna ajaloos ning kõigi osapoolte heakskiidul võttis ISOC-EE üle nii Internet Society hallatava liikmete nimekirja kui ka ametliku kommunikatsiooni peakontori ja kohaliku haru vahel. Kuigi ISOC-EE on osalenud domeeniregistri veetud Interneti Päeva programmis krüptopidudega ning olnud partner koostööprojektis Wikimedia Eestiga, on olnud organisatsiooni eesmärgiks mitte seada liiga suuri eesmärke — et mitte nende koorma all kokku vajuda —, vaid olla jätkusuutlikult netikasutajate esindaja tagasihoidlikus rollis.

Organisatsiooni haldus toimub kahes paralleelses süsteemis — liikmete arvestus, töögruppide ja projektide haldus toimub Internet Society keskkonnas, kohaliku haru juhtimine ja suhtlus rahvusvahelise organisatsiooniga toimub MTÜ Internet Society Estonia kaudu. Olulised andmed ISOC-EE kohta:

Järgmiseks etapiks Eesti haru organiseerimisel on korraldada MTÜ üldkoosolek, mille käigus hetkel “määratud vahejuhatuse” (ISOC kõnepruugis interim board) rollis olevad juhatuse liikmed võiks asendada valitud juhatusega. Netikokogukonna juhtimise normaliseerimiseks on vahejuhatus võtnud eesmärgiks korraldada üldkoosolek enne 23. oktoobrit 2018. Juhtimises kaasa löömiseks tuleb liituda ka MTÜga, selleks võib saata vabas vormis digiallkirjastatud avalduse juhatuse meilile.

MTÜ Internet Society Estonia pakub Interneti kõigile väiksematele ja suurematele kogukondadele võimalust seista omaenda eluõiguse ja laiemalt vaba Interneti eest, kasutades meie organisatsiooni nime, liikmete pädevust ja kõiki netikasutajate huvigruppe kaasavat avatud foorumit. Et anda aimu organisatsiooni tegevuste skaalast, siis lisaks ülaltoodud tagasihoidlikele ja jätkusuutlikele eesmärkidele on meie aruteludes viimase aasta jooksul käinud läbi järgnevad teemad:

  • Interneti sideseansside metaandmete ebaseadusliku säilitamise lõpetamine (vt kokkuvõtet Inimõiguse Keskuse blogist);
  • Autoriõiguse uuendamise keerdkäikude jälgimine ja vastava info vahendamine (vt kokkuvõtet Wikimedia Eesti blogist);
  • Eesti netikasutajate huvide esindamine kohaliku Interneti töögruppides, üritustel jmt ning meie kohalike huvide kanaldamine rahvusvahelistesse töögruppidesse.

Ühesõnaga, kui tunnete, et avalik arutelu Interneti olukorra ja tuleviku üle vajab täiendavat panust netikasutajate kogukondade poolt, siis liituge organisatsiooniga, tõstatage oma teemad ja arutage teiste liikmetega läbi — ja küll me leiame üheskoos sellele kõigele väljundi, mis aitab kaasa, et Internet oleks jätkuvalt selline loov ja vaba keskkond, millisena me teda tunneme ning vajame!