Euroopa Komisjon avaldab autoriõiguse reformiplaani

Komisjoni seisukohad autoriõiguse reformi teemal avaldatakse ametlikult.