Digiagenda töörühm lingimaksu vastu

Parlamendigruppide ülene digiagenda töörühm saadab 83 europarlamendi liikme allkirjaga avaliku kirja Euroopa Komisjonile, milles rõhutab vajadust loobuda autoriõiguse täiendamisest külgnevate õigustega, s.t lingimaksuga.

https://juliareda.eu/2015/12/ancillary-copyright-open-letter/