Kaye: reform vastavusse inimõigustega

ÜRO sõna- ja väljendusvabaduse eriraportöör David Kaye kutsub Euroopa Liitu üles viima oma autoriõiguse reform vastavusse rahvusvaheliste inimõiguse standarditega