JURI esialgne raport püüab direktiivikava parandada

Euroopa Parlamendi digitaalse ühisturu autoriõiguse direktiivi raporti mustand lekitatakse poliitikaväljaande Politico Europe kaudu. EPP liikme ja raportööri Therese Comodini Cachia koostatud tekstis soovitatakse lingimaks asendada väiksema ulatusega eelduspõhimõttega, mis tugevdaks kirjastajate võimalusi kohtutes, jättes seejuures kehtestamata uue eksklusiivõiguse kirjastajatele. Mustandis püütakse samuti artiklit 13 viia kooskõlla Euroopa õigusega, eemaldades kohustuse üleslaadimisi filtreerida.

https://juliareda.eu/2017/03/comodini-report-copyright/