ITRE ja CULT esitavad oma raportid direktiivi kohta

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetika ning kultuurikomisjon avaldavad oma arvamused autoriõiguse reformikava kohta, põhijoontes Komisjoni kava toetades (ITRE arvamus, CULT’i arvamus).