Intellektuaalomandi uurimiskeskused kritiseerivad autoriõiguse reformikava

Euroopa juhtivad autoriõiguse uurimiskeskused teevad avalikus kirjas maha EL autoriõiguse uuendamise plaanid.