Intellektuaalomandi uurijad kritiseerivad direktiivikavandi arengut

Euroopa juhtivate intellektuaalomandi uurimiskeskuste teadlased avaldavad ühiskirja Euroopa Parlamendile ja EL Nõukogule, milles kritiseerivad direktiivikavandi arengut ja ütlevad, et sel kujul ei hakka direktiiv üldsuse huve teenima.