Eesti ignoreerib põhiõiguste riivet

Statewatch lekitab dokumendi, millest ilmneb, et Eesti on eesistujana ignoreerinud 6 liikmesriigi valitsuste muret, et üleslaadimisfiltrid lähevad vastuollu EL seadustega, sh põhiõiguste hartaga.